Servicii de consultanță


Serviciile de consultanță pe care le prestăm pot fi acordate clientului în scris sau verbal astfel:

Redactarea în numele și/sau interesul clientului cereri, notificări, memorii sau petiții către autorități, instituții și alte persoane, în scopul ocrotirii și apărării drepturilor și intereselor legitime ale acestuia.

Consultanța noastră îmbracă, dacă este cazul, atât în domeniul dreptului afacerilor, cât și în domeniul dreptului informației, al comunicării și al imaginii un pronunțat caracter multidisciplinar, în care științele juridice joacă rolul determinant.


Servicii de asistență și reprezentare juridică


Asistența și reprezentarea în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice, a instituțiilor și a altor persoane juridice, pentru apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în domeniile dreptului afacerilor și dreptului informației și comunicării.

Serviciile de asistare și reprezentanță cuprind toate actele, mijloacele și operațiunile permise de lege și necesare ocrotirii și apărării intereselor clientului.

În cadrul dreptului afacerilor, importante sunt și atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare, activitățile fiduciare (primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea de titluri executorii după finalizarea unui litigiu, a unei medieri, a procedurii succesorale sau a lichidării unui patrimoniu, plasarea și valorificarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor financiare și a bunurilor încredințate, administrarea, în numele și pe seama clientului, a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate), precum și activități de stabilire temporară a sediului unor societăți comerciale și înregistrarea, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate.


Onorarii


Onorariile propuse de au un caracter rezonabil și includ toate cheltuielile necesare desfășurării activităților de consultanță, asistență și reprezentare juridică; clientul va achita onorariu numai pentru serviciile juridice efectiv prestate și nu pentru alte activități preliminarii, pregătitoare, de informare, de comunicare, etc.

Onorariul perceput pentru activitățile avocațiale exercitate diferă în funcţie de caracteristicile şi complexitatea serviciului juridic solicitat și se circumscriu acelor tipuri de onorariu stabilite de Legea de organizare a profesiei de avocat: onorariu fix, onorariu orar, onorariu de succes.

Clientul va beneficia de reduceri pentru onorariile serviciilor executate în cazul mai multor contracte de asistență juridică.

Pentru redactarea unei oferte de preț particularizată solicitării dvs. de servicii juridice vă stăm la dispoziție la contact@elaw.ro.