Articole | Publicatii

Articolele prezentate au doar rol orientativ. Versiunea oficiala si textele acceptate ca standard pot fi gasite doar in Monitorul Oficial - www.monitoruloficial.ro.


PUBLICATII
Resurse
codprciv.pdf codprciv.pdf

Unele considerații privind activitățile
  
 fiduciare ce pot fi desfășurate de avocat

Expertiza judiciară în procesul civil

Respectarea ordinii juridice internaționale 

Broșura Societății Civile de Avocați BS&A
                                                                 
RO | EN | FR

Activitati fiduciare.pdf Expertiza judiciara.pdf ordjur.pdf BSP_Brochure_RO.pdf BSP_Brochure_EN.pdf